Vycházka do podzimního lesa

Vycházka se uskutečnila dne 9.10. 2014 v rámci vyučování prvouky.

Trasa směřovala do lesního porostu mezi Rohovládovou Bělou a Vyšehněvicemi. Cílem cesty byla lesní studánka s nedalekým rybníčkem. V poklidné atmosféře babího léta měly děti výborné podmínky na pozorování změn v podzimním lese; pro sledování krajiny v jeho okolí mohly využít i dalekohledy. Došlo i na sběr přírodního materiálu (listy, žaludy, šípky apod.). 

Žáci si společně zopakovali pravidla správného chování v lese, dále si připomněli, jaký význam má les pro člověka a také nutnost ochrany lesa.

Druháčci v knihovně

V pondělí 10.11. 2014 navštívili žáci 2.třídy knihovnu Obecního úřadu Rohovládova Bělá.

Žáci znali prostory knihovny už z loňského školního roku, kdy zde byli ještě jako prvńáčci slavnostně pasováni panem starostou na čtenáře.

Nyní již vybaveni čtenářskými dovednostmi, měli druháčci možnost seznámit se prostřednictvím paní knihovnice s provozem knihovny. Malí čtenáři získali informace o pravidlech půjčování knížek, dále se dozvěděli, do jakých oddělení jsou publikace rozděleny i podle jakých kritérií vyhledávat určitou knihu. Nejvíce pozornosti bylo samozřejmě věnováno dětskému oddělení. Žákům byly také doporučeny knížky vhodné pro dětskou četbu. Návštěvníkům knihovny jsou k dispozici i počítače.

Na závěr následovala volná prohlídka knihovny, při které si děti mohly vybrané knihy prolistovat, pročíst nebo se třeba podělit o čtenářské dojmy s kamarády.

Pro zástupce nejmladší čtenářské generace, kteří by měli zájem o půjčování knížek, jsou dveře knihovny otevřeny dokořán.

Adventní návštěva zámku

V čase adventním, ve čtvrtek 4.12. 2014, se žáci 1. a 2.třídy vydali na pohádkový zámek Žleby.

Nepochybně se jedná o zámek pohádkový, neboť se zde natáčely pohádky jako Nejkrásnější hádanka nebo Kouzla králů.

Tentokrát byla ale pozornost dětí upřena na vánoční výzdobu zámeckých interiérů. Prohlídka byla zahájena v zámecké kuchyni a pokračovala komnatami a sály až do sklepení šlechtického sídla. Cestou děti plnily různé úkoly a soutěžily. Došlo i na zpěv vánočních koled a dokonce i na tradiční štědrovečerní věštění, například o štěstí, zdraví, spokojenosti. Ať se tedy tyto předpovědi v příštím roce, a nejenom v něm, splní. 

Školní výlet, zábavně-naučný Park Mirakulum, 26.5. 2015

Školní výlet je velice očekávaná událost, která znamená,že

stačí vydržet míň než

TROŠIČKU

a prázdniny tu jsou za malou

CHVILIČKU.


Přinést slušné

VYSVĚDČENÍ

a pak

     HURÁ ...,

užívat si dva měsíce

BEZ UČENÍ!


Hezké prázdniny.