Základní škola Rohovládova Bělá, okres Pardubice

přijme na zástup za nemoc do 30. 6. 2017

pomocnou kuchařku na plný úvazek

pracovní doba 6 – 14

požadujeme dobrý zdravotní stav, zdravotní průkaz

nástup ihned

bližší informace: vedoucí školní jídelny paní Monika Říhová tel.: 466 942 109, jídelna@zsrohb.cz

                                   

ZŠ Rohovládova Bělá

Z Á P I S   D O   1.  T Ř Í D Y

v pátek 21. dubna 2017 od 11:30 do 16:30 hodin

K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2011.

Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu občanský průkaz, rodný list dítěte a jeho zdravotní průkaz.

ZŠ v Rohovládově Bělé nabízí svým žákům:

  • příznivý počet žáků ve třídách              -  stravování ve školní jídelně v budově školy
  • 2 oddělení školní družiny                      -  výuku hry na hudební nástroje (ZUŠ Přelouč má
  • prostornou tělocvičnu                                   odloučené pracoviště přímo v budově školy)
  • klidné a přátelské prostředí                 -  PC pracovnu s 24 počítači připojených na internet
  • třídy s interaktivní tabulí                       -  výuku doplněnou besedami, kulturními pořady,
  • péči dyslektických asistentů                         exkurzemi a poznávacími výlety
  • pestrou nabídku kroužků                       -  školní knihovnu se současnou dětskou literaturou

                                                             

Více informací na: https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/Ne%C5%BE-zazvon%C3%AD/Prvn%C3%AD-krok-do-opravdick%C3%A9-%C5%A1koly/ID/33459/Informace-k-zapisu-do-1-rocniku-zakladniho-vzdelavani-pro-skolni-rok-20172018