Základní škola Rohovládova Bělá, okres Pardubice

přijme od 1. 9. 2017

vyučenou kuchařku na plný úvazek

pracovní doba 6 – 14

požadujeme dobrý zdravotní stav, zdravotní průkaz

bližší informace: vedoucí školní jídelny paní Monika Říhová tel.: 466 942 109, jidelna@zsrohb.cz

Oznámení o změně cen za obědy od 1.9.2017

Od 1.9.2017 dochází z důvodu stále se zvyšujících cen potravin, a to hlavně masa, ryb, čerstvého ovoce a zeleniny,  ke změně cen za obědy.

Cena se určuje podle věku strávníka, kterého dovrší v příslušném školním roce:

7-10 let                24,- Kč/oběd    záloha 500,- Kč

11-14 let              26,- Kč/oběd     záloha 550,- Kč

15 a více let        28,- Kč/oběd     záloha 600,- Kč

Cena se stanovuje podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. dle finančních limitů na nákup potravin. Vyhláška určuje rozpětí cen, podle kterých může být cena stanovena (7-10 let 16,- až 32,- Kč, 11-14 let 19,- až 34,- Kč, 15 a více let 20,- až 37,- Kč)

Zálohu na září je třeba zaplatit nejpozději do 20.8.2017 a dále vždy do 20. dne v měsíci na měsíc následující. Při platbě prosím uvádějte do zprávy pro příjemce jméno dítěte, za které platíte.

Připomínáme, že přihláška ke stravování platí po celou dobu docházky dítěte do školy, pokud dítě přestane trvale chodit na obědy, je nutné odhlášení provést písemně nebo e-mailem na adresu jídelna@zsrohb.cz. Na začátku školního roku jsou děti automatiky přihlášeny na obědy tak, jak chodily v minulém školním roce. Další informace jsou k dispozici na stránkách školy www.zs.rohovladovabela.cz nebo na telefonu 466 942 109.