Třídní schůzky se konají v úterý 17. 4. 2018 od 15:30 - 17:30

Schůzka školské rady od 15:15.

Časový rozvrh výuky:

1. hodina   7:35 -   8:20

2. hodina   8:30 -   9:15

3. hodina   9:35 - 10:20

4. hodina 10:30 - 11:15

5. hodina 11:25 - 12:10

6. hodina 12:15 - 13:00

7. hodina 13:05 - 13:50

8. hodina 13:55 - 14:40

Oznámení o změně cen za obědy od 1.9.2017

Od 1.9.2017 dochází z důvodu stále se zvyšujících cen potravin, a to hlavně masa, ryb, čerstvého ovoce a zeleniny,  ke změně cen za obědy.

Cena se určuje podle věku strávníka, kterého dovrší v příslušném školním roce:

7-10 let                24,- Kč/oběd    záloha 500,- Kč

11-14 let              26,- Kč/oběd     záloha 550,- Kč

15 a více let        28,- Kč/oběd     záloha 600,- Kč

Cena se stanovuje podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. dle finančních limitů na nákup potravin. Vyhláška určuje rozpětí cen, podle kterých může být cena stanovena (7-10 let 16,- až 32,- Kč, 11-14 let 19,- až 34,- Kč, 15 a více let 20,- až 37,- Kč)

Zálohu na září je třeba zaplatit nejpozději do 20.8.2017 a dále vždy do 20. dne v měsíci na měsíc následující. Při platbě prosím uvádějte do zprávy pro příjemce jméno dítěte, za které platíte.

Připomínáme, že přihláška ke stravování platí po celou dobu docházky dítěte do školy, pokud dítě přestane trvale chodit na obědy, je nutné odhlášení provést písemně nebo e-mailem na adresu jídelna@zsrohb.cz. Na začátku školního roku jsou děti automaticky přihlášeny na obědy tak, jak chodily v minulém školním roce. Další informace jsou k dispozici na stránkách školy www.zs.rohovladovabela.cz nebo na telefonu 466 942 109.