Informace

Zahájení školního roku 2019/20:  v pondělí 2. září v 7:35  (1 vyučovací hodina)

přihlášky do školní družiny 2. 9. od 7:20 u vedoucí vychovatelky paní Štěpánkové - oddělení ŠD ve vestibulu školy

úterý 3. 9. - provoz zahajuje školní jídelna a školní družina

                    1. třída se učí 2 hodiny, tj. do 9:15 - potom mohou žáci využít ŠD

                    2. - 5. ročník - 4 vyučovací hodiny - výdej učebnic, třídnické práce

                    6. - 9. ročník - 5 vyučovacích hodin - výdej učebnic, třídnické práce

středa 4. 9. - 1. třída se učí 3 vyučovací hodiny, ostatní třídy dle rozvrhu

čtvrtek 5. 9. - všechny třídy mají výuku dle rozvrhu

Platba obědů dle pokynů vedoucí ŠJ - ke stažení v sekci formuláře, přihláška ke stravování pro nové strávníky ke stažení tamtéž.

Časový rozvrh výuky:

1. hodina   7:35 -   8:20

2. hodina   8:30 -   9:15

3. hodina   9:35 - 10:20

4. hodina 10:30 - 11:15

5. hodina 11:25 - 12:10

6. hodina 12:15 - 13:00

7. hodina 13:05 - 13:50

8. hodina 13:55 - 14:40