Informace

Ve čtvrtek 14. 11. se konají třídní schůzky od 16:00. Schůzka školské rady - zastavte se v průběhu schůzek v kanceláři zástupkyně ředitelky..

Dne 2. 12. 2019 dojde opět dle sdělení ČEZ distribuce v obci Rohovládova Bělá od 7:30 do cca 12 hodin k přerušení dodávky elektrického proudu. Z tohoto důvodu vyhlašuji na tento den po dohodě se starostou obce ředitelské volno. O možnosti dohledu nad mladšími žáky Vás budou informovat třídní učitelé na třídních schůzkách.

Platba obědů dle pokynů vedoucí ŠJ - ke stažení v sekci formuláře, přihláška ke stravování pro nové strávníky ke stažení tamtéž.

Časový rozvrh výuky:

1. hodina   7:35 -   8:20

2. hodina   8:30 -   9:15

3. hodina   9:35 - 10:20

4. hodina 10:30 - 11:15

5. hodina 11:25 - 12:10

6. hodina 12:15 - 13:00

7. hodina 13:05 - 13:50

8. hodina 13:55 - 14:40