Vítejte na stránkách naší základní školy!

Jsme úplná základní škola (1. - 9.) s bezbariérovým přístupem, dvěma odděleními školní družiny. Kromě krásné velké tělocvičny máme pro své žáky i učebnu PC s 24 žákovskými stanicemi (Win 7), novou "Školní knihovnu", učebnu Fy-Ch, Př-Z, Vv, Hv, Cvičnou kuchyň, Dílnu, Jazykovou učebnu, dvě interaktivní tabule a několik tabulí s dataprojektory. V celé školní budově Wi-Fi. V odpoledních hodinách jsou k dispozici volnočasové aktivity - kroužky (Florbal, Hip-hop, Atletika a sportovní hry, Keramika, Práce se dřevem a Sborový zpěv) a pokud jste hudebně nadaní, funguje u nás odloučené pracoviště ZUŠ Přelouč, nabízíme výuku hry na dechové, klávesové nástroje a kytaru.

V současné době mění školní budova postupně svoji podobu. Vybavení tříd a ostatních prostor je modernizováno, abychom se postupně přizpůsobili současným trendům.

Pokud se pro naši školu rozhodnete, dostane se Vašemu dítěti kvalitního vzdělání - všichni učitelé mají plnou kvalifikaci a výsledky testování našich žáků jsou v rámci kraje nadprůměrné a umístění v okresních i krajských kolech soutěží a olympiád to potvrzují.

Najdete nás i na Facebooku - ZŠ Rohovládova Bělá, oficiální stránka https://www.facebook.com/groups/386328098054263/?ref=bookmarks

                 jídelní lístek ZŠ 11.11.-22.11.2019.pdf (74711)